Hvidt vand

Vandforsyningen i foreningen

Hvis du oplever at vandet i din hane bliver “hvidt”
skyldes det at der har været lukket for hovedledningen.

Det er meget små luftbobler som hurtigt forsvinder –
så vandet fejler intet. Der kan godt gå et par dage
inden vandet er faldet til ro igen.

med venlig hilsen bestyrelsen