Bestilling af vurdering

A/H Tjørnebjerg
Bestilling af vurdering


Skal du/I bestille en vurdering, kan du enten møde op i kontortiden eller sende en mail til bestyrelsen på: bestyrelsen2750@gmail.com
Du bedes benytte nedenstående blanket, så vi sikre på, at vi har alle de oplysninger, vi har behov for. Det er vigtigt, du giver os dit telefonnummer og e-mailadresse, uanset om du kommer på kontoret eller sender mail. Vi skal kunne kontakte dig for at aftale nærmere om dato og tid for vurderingen.
Du/I skal helst være til stede i haven, når vurderingen finder sted. I særlige situationer, hvor du/I ikke kan være til stede, skal det aftales, hvem der repræsenterer dig, når datoen for vurderingen aftales. Vurderingen vil blive fortaget af 3 vurderingsfolk.
Du skal have følgende klart til vurderingen – i kopi, så vurderingsholdet kan tage kopierne med:
• Anmeldelse fra kloakmester vedr. kloaktilslutning samt faktura fra denne, hvis du har fået udført kloakeringen
• faktura for andet autoriseret arbejde – fx EL eller VVS, som du har fået udført.
• faktura for forbedringer – fx udskiftning af vinduer eller tag.
• og sidst, men meget vigtig – en opdateret tegning over din bebyggelse i haven med angivelse af udvendige mål på alle bebyggelser og afstand til skel.
• Bebyggelsen skal være lovlig, inden der kan vurderes. Byggeriet skal endvidere opfylde Bygningsreglementets regler for autoriseret arbejde, vedr. EL og VVS samt kloak.
• Hvis bebyggelsen ikke er lovlig, skal ejeren som udgangspunkt lovliggøre, inden der kan vurderes. Lovliggørelse kan ske enten i form af en nedrivning af ulovlige bygninger, eller ved en dispensation fra den myndighed, der har mandat til at give en sådan dispensation.
• Lovlighed i forhold til arbejde, der kræver autoriserede håndværkere
Som udgangspunkt er det altid medlemmet, der er ansvarlig for, at bebyggelsen på havelodden til enhver tid opfylder gældende regler. Det er også medlemmet, der har ansvaret for at udført arbejde, der kræver autoriserede håndværkere, er udført lovligt.
• Ejeren af huset skal derfor inden vurderingen afgive en ejer-erklæring om lovligheden af arbejde, der kræver autoriserede håndværkere.
Hvis ejer ikke udfylder eller underskriver erklæringen, eller hvis ejer erklærer, at de installationer, der kræver autoriserede håndværkere, ikke er lovlige, bliver de pågældende installationer ikke vurderet.

Når vurderingsudvalget er færdigt med vurderingsrapporten vil den blive sendt til din mail eller du vil blive kontaktet pr. telefon for nærmere aftale, hvis den fx kan afleveres i havens postkasse.
En aftalt vurdering koster jf. Tjørnebjerg vedtægter kr. 1.500. Beløbet skal indbetales på foreningens konto. 5339 0327090 inden vurderingen. Er der ikke indbetalt inden skal beløbet betales kontant ved vurderingen, før at vurderingsudvalget kan udføre vurderingen.
Vurderingen er gyldigt 1 år, fra vurderingsdatoen.
En aftalt vurdering kan afbestilles, dog senest dagen før aftalt vurderings dato. Ved manglende aflysning eller fremmøde betales 50% af gebyret jf. foreningens vedtægter §3 stk.g.
Har du spørgsmål til vurderingen er du velkommen til at kontakte bestyrelsen/vurderingsfolkene.
Side 1

A/H Tjørnebjerg
Hvornår skal der vurderes?

I forbindelse med salg/overdragelse af din kolonihave eller til brug for optagelse af lån, skal der udarbejdes en vurderingsrapport for haveloddet.

Salg
Såfremt du ønsker at sælge din have, sendes mail til kasserer2750@gmail.com, så overdragelsesdato kan aftales.
I forbindelse med salg og overdragelse af din have skal du være opmærksom på køber skal bo i hovedstadsregionen og at indbetalingen fra købet af haven skal indsættes på foreningens konto, Reg. 5339 Konto 0518996 inden overdragelsen. Ellers kan foreningen ikke godkende salget.

Bestilling af vurdering af kolonihave.
Alle felter skal udfyldes

Navn(e) ______________ & ____________________
Haveadresse _____________________________________________
E-mail _________________________________________________
Tlf. dag _______ Tlf. aften _______

Haveejers bopælsadresse
Adresse ______________________________
Postnummer ________
Telefon nummer_________________
Dato___________Underskrift(er)______________________________________
Bestilling af vurdering kan mailes til:
bestyrelsen2750@gmail.com
Eller afleveres i postkassen ved Foreningshuset eller på kontoret.
2

[pdf-embedder url=”https://www.tjoernebjerg.dk/wp-content/uploads/2020-Bestilling-af-vurdering-AH-Tjørnebjerg-1.pdf